אספקת מפעל --- אין מתווך --- OEM/ODM זמין

OEM/ODM

צומת תהליך OEM/ODM

about-us

(1) אישור פריסת לוגו

(1) LOGO layout confirmation

(2) תשלום הזמנה לדוגמה

(2) Sample order payment

(3) ייצור לדוגמא

(3) Sample production

(4) בדיקה לדוגמה הושלמה

(4) Sample test completed

(5) אישור הזמנת אצווה

(5) Batch order confirmation

(6) תשלום מקדמה עבור תשלום הזמנה אצווה

(5) Batch order confirmation

(7) ייצור המוני הושלם

(7) Mass production completed

(8) שלם את התשלום הסופי של הזמנת האצווה

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)משלוח/סימן לקבלה

(8) Pay the final payment of the batch order